Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARN:2007:206
Gerechtshof Arnhem, 2003/324 P

Inhoudsindicatie:

7:361, 7:363 en 7:364 BW

Eerder alleen in verkorte vorm gepubliceerd in Pr. mei 2007/10.

Indeplaatsstelling of medepacht en eigendomsovergang.

Het hof komt terug op eerdere rechtspraak volgens welke vervreemding van het verpachte tijdens een procedure tot indeplaatsstelling of tot het aanstellen van een medepachter, ertoe leidt dat de vordering tot indeplaatsstelling respectievelijk tot het aanstellen van een medepachter niet-ontvankelijk is. Volgens de moderne opvatting van het gezag van gewijsde is de nieuwe verpachter als rechtsopvolger onder bijzondere titel partij bij het vonnis en kan hij daartegen zelfstandig een rechtsmiddel instellen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug