Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARN:2005:465
Gerechtshof Arnhem, 2005/230 P

Inhoudsindicatie:

Art. 50 Pachtwet

Het aanhangig zijn van een verdelingsprocedure tussen medepachters brengt niet zonder meer mee dat met een vordering tot ontslag van een medepachter uit de pacht op de voet van art. 50 lid 3 Pachtwet geen (redelijk) belang wordt gediend. De gewone burgerlijke rechter kan immers alleen beslissen over de verdeling tussen de medepachters onderling en niet over de rechtsverhouding ten opzichte van de verpachter.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug