Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHARN:2004:1074
Gerechtshof Arnhem, 2003/653 P

Inhoudsindicatie:

artikel 49 Pachtwet

Vordering tot indeplaatsstelling. Het is aan de verpachter te stellen en zo nodig te bewijzen dat de voorgestelde pachter niet voldoende waarborgen voor een behoorlijke bedrijfsvoering biedt. Zo de verpachter dit stelt, kan van de pachter worden verlangd dat hij voldoende feitelijke gegevens verstrekt ter motivering van zijn betwisting van de stelling van de verpachter teneinde de verpachter aanknopingspunten voor eventuele bewijslevering te verschaffen. Indien de pachter daarmee in gebreke blijft, dan heeft deze de stelling van de verpachter onvoldoende gemotiveerd betwist en dient de pachtkamer als vaststaand aan te nemen dat de voorgestelde pachter niet voldoende waarborgen voor een behoorlijke bedrijfsvoering biedt. Aan bewijslevering wordt in dat geval niet (meer) toegekomen. Hierbij verdient opmerking dat in indeplaatsstellingsprocedures in hoger beroep de voorgestelde pachter tijdens een comparitie van partijen, althans tijdens een pleidooi indien dit samenvalt met een mondelinge behandeling in een verlengingsprocedure, door de volle pachtkamer uitgebreid omtrent genoemde waarborgen pleegt te worden gehoord en dat aan bewijslevering nadien vaak niet wordt toegekomen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug